Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Kuvataiteen opinnot

Arkkitehtuurin opintojen yhteydessä opiskeltavat kuvataiteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kuvalliseen ja luovaan ajatteluun, tutustuttavat kuvataiteen eri tekniikoihin sekä ohjaavat opiskelijaa tutkimaan ja ilmaisemaan ideoitaan visuaalisin keinoin. 

Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman kuvallisen työskentelyn kehittämiseen ja esittelyyn. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja arkkitehtuurin näkökannalta.