Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Arkkitehtuurin eriytetyt opinnot

Löydä luovat voimavarasi

Kuvataiteeseen perehdytään sekä teoreettisesti että käytännön työskentelyn avulla. Opinnot koostuvat yhteisistä työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Kaikki tehtävät tähtäävät piirtämisen, maalaamisen ja plastisen sommittelun eri tekniikoiden hallintaan, sekä  omien luovien voimavarojen vahvistumiseen ja kehittymiseen.

Yksilölliset opintosuunnitelmat

Opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason perusteella. Yksilöllinen opintosuunnitelma kehittää osaamistasi todennäköisesti paremmin kuin yliopistopaikka alalla, joka ei ole ensisijainen vaihtoehtosi.

Matematiikkaa räätälöitynä

Arkkitehtuuriopinnoissa pääset hyödyntämään jo käsitteeksi muodostuneen Päivölän opiston matematiikkalinjan korkeatasoista opetusta. Yliopistojen pääsykokeeseen kuuluu matemaattista osaamista mittaava koe, joka perustuu lukion pitkän matematiikan oppimäärään. Voit myös korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja.

Matematiikan kokeen voi jatkossa korvata yo-arvosanalla - Jos et ole vielä lukenut arkkitehtien valintakokeisiin tulevista muutoksista, niin lisätietoja voit lukea täältä.

Opintomoduulit ja -jaksot

  • Arkkitehtimatematiikkaa
  • Kuvataiteen perusopinnot
  • Eriytyvät opinnot - perspektiivipiirustus ja tilallinen ajattelu - hahmotyskyky ja mittasuhteet - pienoismalliharjoittelu - kolmiulotteiseen suunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyvät luennot

 Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin