Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Muutokset ohjelmaan mahdollisia

VALOKUVATAITEEN OPINNOT I ja II

 

Valokuvataiteen I opinnoissa keskitytään valokuvauksen tekniikkaan perusteisiin, kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvataiteen eri osa-alueisiin.

Valokuvataiteen II opinnoissa painopiste on taiteellisessa ilmaisussa. Kumpienkin opintojen opintosuunnitelmassa huomioidaan aiempi osaaminen ja se lisää valmiuksiasi esimerkiksi hakiessasi jatko-opintoihin tai valokuvauksen näyttötutkintoon.

Halutessasi voit suorittaa näiden kurssien kautta Lapin ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen tutkintoon sisältyviä opintojaksoja oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi puitteissa. Jos olet kiinnostunut opintopisteiden suorittamisesta ilmoita asia jo hopsin laadinnan yhteydessä heti syksyllä, koska opintopisteiden saaminen edellyttää ilmoittautumisen avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätietoja kurssista 

Kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Satu Kiuru: satu.kiuru(at)aalto.fi, puh. 040 589 2627 Käytännön asioissa voit kääntyä Päivölän opiston toimiston puoleen: toimisto(at)paivola.fi, 03 233 2200