Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

VALOKUVA

11.10.2024 - 30.4.2025

Valokuvauksen perusteet alkeista edistyneisiin 2024-2025

Kurssin alussa jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma oman kiinnostuksen ja tason mukaan.

Opetus on monimuoto-opiskelua ja tapahtuu pääsääntöisesti viikonloppuisin, mutta jos haluat suorittaa opintopisteitä LAB ja / tai Lapin ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelman mukaisesti, voit osallistua myös viikolla järjestettäviin opintoihin (kurssit 4, 5 ja 9). Nämä opinnot ovat myös hyvä ponnistuspaikka valokuvauksen ammattitutkintoon.

Jokaiseen intensiivijaksoon liittyvät ennakkotehtävä ja kotitehtävät. Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävien annon mukaan.

Viikonlopun intensiivikurssien opetusajat ovat pääsääntöisesti perjantaisin klo 16.00-20.00, lauantaisin klo 9.15-17.00 ja sunnuntaisin klo 9.15-14.15.

OPISKELE TYÖN TAI MUIDEN OPINTOJEN OHELLA Koska opinnot koostuvat intensiivisistä viikonloppukursseista ja itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä, opintokokonaisuudet on helppo suorittaa myös muiden opintojen tai työn ohella.

TAVOITTEET

Valokuvauksen aloittaville Kyetä ottamaan kuvia muutenkin kuin automatiikalla ja saada tietoa valokuvauksesta visuaalisen taiteen keinona. Oppia antamaan ja saamaan palautetta. Opetella tai kerrata kuvankäsittelyn perusteet. Oppia antamaan ja saamaan palautetta. Oppia sanallistamaan omia teoksiaan ja koota opinnoista portfolio.

Valokuvausta jo harrastaneille Ymmärtää, miksi jotkut kuvat eivät onnistu tai että miten saisi aikaan haluamansa tunnelman kuvaan. Kerrata kuvankäsittelyn perusteet ja oppia uutta. Oppia analysoimaan omia kuviaan ja sijoittumistaan visuaalisten taiteiden kentällä. Oppia antamaan ja saamaan palautetta. Oppia sanallistamaan omia teoksiaan, tehdä oma taiteellinen projekti ja koota omista teoksista portfolio.

Valokuvauksessa edistyneille Saada kuviinsa uudenlaista visuaalista kuvakulmaa ja tunnelmaa sekä viedä kuvaustaan taiteellisesti syvemmälle tasolle. Kerrata kuvankäsittelyn perusteet ja oppia uutta. Oppia analysoimaan omaa tekemistään entistä paremmin ja sijoittumistaan visuaalisten taiteiden kentällä. Oppia antamaan ja saamaan palautetta. Oman taideprojektin suunnittelu, toteutus ja palautteen saanti. Oppia sanallistamaan omia teoksiaan ja koota omista teoksista portfolio.

KUSTANNUKSET JA ASUMINEN

Viikonlopuista koostuvat opinnot (7 opetusviikonloppua) yhteensä 950 €. Kaikki kymmenen opetuskertaa (10 intensiivijaksoa etätehtävineen 5 op) yhteensä 1250 €.

Viikolla olevat kerrat (kurssit 4, 5 ja 9) voi halutessaan suorittaa myös tenttimällä, osoittamalla oman oppineisuutensa tai etätehtävien muodossa. Tämä pitää vain ilmoittaa HOPS:ia laatiessa. Huom! Ilmoita hakulomakkeessa, aiotko osallistua myös viikon 4, 5 ja 9 opintoihin.

Opintojen hinta sisältää opetuksen, ruokailut (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen) sekä majoituksen tarvittaessa 2 hh huoneissa.

LISÄTIEDOT 

Kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Satu Kiuru: satu.kiuru(at)aalto.fi, p. 040 589 2627 Käytännön asioissa voit kääntyä Päivölän opiston toimiston puoleen: toimisto(at)paivola.fi, p. 03 233 2200 (ma-pe klo 9-15).

Jos opinnot ovat jo ehtineet alkaa, voit tiedustella vapaita paikkoja opiston toimistolta.

PS. Kuvataidelinjan ja valokuvauksen opintojen tunnelmiin pääsee kiinni hyvin seuraamalla linjojen some-kanavia: Instagram: @paivolankuvataidelinja Facebook: facebook.com/paivolankuvataidelinja

Muutokset mahdollisia.