Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Rekisteriseloste

Tämä on Päivölän opiston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjänä on Päivölän opisto.

Päivölän Opiston Kannattajayhdistys ry (0432442-4) Päivöläntie 52 37770 TARTTILA 03 233 2200 toimisto@paivola.fi

Rekisterin liittyvissä asioissa ensisijaisesti yhteys ylläolevilla yhteystiedoilla tai rehtoriin: Antti Jehkonen 040 8300 640 antti.jehkonen@paivola.fi

3. Rekisterin nimi

Päivölän opiston opiskelijarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilö suostuu henkilötietojen käsittelyyn antaessa tietonsa vapaaehtoisesti.

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • viestintä/yhteydenpito/tiedottaminen
 • laskutus
 • opiskelijasuoritukset
 • markkinointi

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä henkilöistä säilytettäviä tietoja ovat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Syntymäpäivä
 • Sukupuoli
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Ruokavalio
 • Henkilön itsensä ilmoittavat vapaamuotoiset huomioitava asiat (liikuntarajoitteet, sairaudet, yms.)

Alaikäiseltä kerätään lähiomaisen yhteystiedot. Näistä ovat ensisijaisesti etunimi, sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero, mutta tarvittaessa voidaan täydentää kattamaan muita henkilöistä tallennettavia tietoja.

Näiden lisäksi henkilön tiedot kytketään mm. kurssiosallistumisiin, majoituksiin ja heiltä kerättyihin markkinoitilupiin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin pääasiallisena tietolähteenä toimii Päivölän opiston verkkosivuilta löytyvät hakemuslomakkeet. Tietoja voidaan vastaanottaa myös henkilön ollessa yhteydessä toimistolle puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä, mikäli hän on mm. estynyt käyttämään hakemuslomakkeita. Tietojen ajantasaisuus varmistetaan henkilön saapuessa ilmoittautumallensa kurssille tai muulle tapahtumalle.

7. Tietojen luovutus

Tiedot ovat saatavilla niille Päivölän opiston henkilökunnan jäsenille ja opettajille siinä määrin missä kyseisen henkilön tiedot ovat oleellisia kyseiselle henkilökunnan jäsenelle tai opettajalle työtehtävien suorittamiseksi.

Tietoja voidaan laskutustarkoituksessa siirtää kirjanpito-ohjelmistoon ja luovuttaa siitä edelleen perintätoimistolle tarvittaessa.

Tietoja ei säännönmukaisesti rekisterinpitäjän toimesta luovuteta muualle kuin yllä mainituissa kohdissa määritetyille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin tieroihin käsiksi pääseminen vaatii henkilökunnan jäseniltä ja opettajilta autentikaation, joka jälkeen tunnistetulle käyttäjälle annetaan valtuudet sen mukaan, mitä hänen työkuvansa ja -tehtävänsä edellyttävät.