Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

KASVATUSTIEDE

Haaveiletko varhaiskasvattajan, opettajan, opinto-ohjaajan, henkilöstöasiantuntijan tai muista monipuolisista kasvatus-, koulutus- ja opetusalan tehtävistä?

Kasvatustieteen linja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen, opetuksen, opinto-ohjaajan, henkilöstö-asiantuntijan tai muista kasvatus-, koulutus-, ja opetusalan tehtävistä. Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina. Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista. Lisäksi voit halutessasi opiskella psykologian opintoja.

Haku linjalle alkaa 1.3. ja päättyy 31.7.2023. Opetus alkaa 14.8.2023.

Lisätietoja

Lisätietoja linjasta antaa Päivölän opiston rehtori Antti Jehkonen, antti.jehkonen@paivola.fi, puh. 040 8300 640. Käytännön asioissa (majoitukset yms.) ota yhteyttä Päivölän opiston toimistoon: toimisto@paivola.fi, puh. 03 233 2200.