Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Oikeustieteen opinnot

Päivölän opiston oikeustieteen linjalla opiskellaan laaja kokonaisuus (56 op) avoimen yliopiston opintoina Turun yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi, mutta halutessasi voit jatkaa opintoja toisenkin vuoden.

*Muutokset ovat mahdollisia. Muutokset ovat riippuvaisia Turun yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintovaatimuksista.

 

Turun yliopiston opintojaksot (50 op)

  • Johdatus oikeustieteeseen, 2 op
  • Hallinto-oikeus, 7 op
  • Kansainvälinen oikeus, 6 op
  • Oikeushistoria, 6 op
  • Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op
  • Työoikeus, 7 op
  • Valtiosääntöoikeus, 7 op
  • Rikosoikeus, 8 op

Itä-Suomen yliopiston opintojaksot (6 op)

  • Yritysjuridiikan perusteet, 6 op