Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Valkeakosken Tietotien lukio-opinnot

Matematiikkalinjalla opiskelevat lukio-opinnot Valkeakosken Tietotien lukiossa valtakunnallisen tuntijaon mukaan. Kurssit pidetään Päivölässä. Tavoitteena on suorittaa lukio-opinnot kahdessa vuodessa, mutta opintojen hajauttaminen kolmelle vuodelle on täysin mahdollista. Laaja fysiikka, kemia ja matematiikka hyväksi luetaan Päivölän opinnoista (Lukiolaki § 27). Syventäviä kursseja kaikissa muissa ainereaalikokeessa kirjoitettavissa aineissa voi opiskella itsenäisesti. Itsenäisesti ei tarkoita samaa kuin yksin; useimmiten suorittajia on useampia ja yhdessä opiskelu on siis mahdollista. Mahdollisuus neljän tai useammankin ainereaalin kirjoittamiseen on todellinen. Äidinkielessä on järjestetty suullisen taidon kurssi ja suullinen loppukoe niille, jotka ovat siihen halunneet osallistua.

Kahdenkymmenen opiskelijan vuosikurssi ja kahden vuoden aika ei anna mahdollisuutta kovin laajaan valinnaisuuteen luokkaopetuksessa tai runsaaseen kielivalikoimaan. Sen sijaan painotetaan yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Jos opintojen päätyttyä tuntuu, että jotain jatkossa tarvittavaa jäi kuin jäikin opiskelematta, niin kolmannen vuoden aikana voi tehdä melkein mitä vain.

Ylioppilaaksi kirjoitetaan Valkeakosken Tietotien lukiosta. Tutkinnon hajauttamista käytetään laajasti hyväksi. Ylioppilaskirjoitusten kokonaisuutta suunnitellaan opiskelijakohtaisesti sitä silmällä pitäen, että opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa kaikki haluamansa reaaliaineet. Yhdellä lukukaudella voi kirjoittaa enintään kaksi reaalikoetta, mikä asettaa rajoituksia aineyhdistelmille. Myös vieraiden kielten kirjoittaminen voi edellyttää varhaista suunnittelua.  

Ensimmäisenä keväänä useimmat opiskelijat aloittavat ylioppilaskirjoitukset kirjoittamalla niitä reaaliaineita, joiden pakolliset kurssit on suoritettu syyslukukaudella. Toisena syksynä kirjoitetaan pääsääntöisesti matematiikka ja äidinkieli sekä kemia tai fysiikka vuodesta riippuen. Näin opiskelijalla on mahdollisuus parantaa suoritustaan keväällä. Toisena keväänä kirjoitetaan vieraat kielet, fysiikka tai kemia sekä mahdollinen muu reaalikoe. Tällöin on myös korotusmahdollisuus aiemmin kirjoitetuissa aineissa. Kevään 2020 ylioppilaat kirjoittivat keskimäärin kuusi ainetta.