Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Tilastotieteen opinnot Päivölässä

Kun opiskelet Luonnontieteen linjalla, voit suorittaa myös tilastotieteen opintoja 5-25 op.

Tilastollisen data-analyysin opintoja Tilastotiedettä tarvitaan useiden oppiaineiden pääsykokeissa ja se kuuluu myös monen yliopistoaineen opintosisältöön. Tilastotiede auttaa monissa logiikan haasteissa ja samalla oppii ymmärtämään tilastollisia ongelmia. Näiden opintojen avulla selviydyt paremmin yliopisto-opetuksen vaatimuksista, aina pääsykokeesta tieteelliseen väitöskirjaan asti.

Päivölän opisto opettaa tilastotiedettä omana erikoisopetuksenaan, ja opetuksemme on tarkoitettu kaikille opistomme opiskelijoille. Opiston opetus tukee ensisijaisesti seuraavia opintoja: Tilastotieteen johdantokurssi ja johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn sekä tilastollisten menetelmien perusteet.

OPETTAJA

Tilastotiedettä opettaa Atte Pietarinen. Opetusta on mahdollisesti myös viikonloppuisin ja iltaisin.

TAMPEREEN AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella Tampereen yliopiston avoimen opetuksen kursseja. Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opiskelijamaksut.

Tampereen yliopiston tarjontaa tilastotieteen perusopintoihin Tilastollinen data-analyysi (5 – 25 op):

 • DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
 • DATA.STAT.120 Tilastollisten menetelmien perusteet 5 op
 • DATA.STAT.210 Empiirinen projekti 5 op

Valinnainen tilastotieteen opintojakso:

 • MATH.MA.140 Vektorit ja matriisit 5 op
 • DATA.STAT.430 Laskennalliset menetelmät ja bayesilaisyyden perusteet 5 op
 • DATA.STAT.510 Matemaattiset ja tilastolliset ohjelmistot 5 op (IV opetusperiodi)

AVOIN VÄYLÄ Jos aikomuksesi on pyrkiä avoimen väylän kautta yliopistoon opiskelemalla tilastotiedettä, hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3/5, ja kaikista yksittäisistä opintojaksoista on vähintään arvosana 2/5. Alla ne neljä kurssia, jotka hyvin suorittamalla pääset avoimen väylän valintakoearviointiin.

Avoimen väylän valintaperusteet keväällä 2024, kun haet tutkinto-opiskelijaksi: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen voidaan suoraan valita opiskelijaksi hakijat, jotka ovat suorittaneet seuraavista Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettävistä opintojaksoista vähintään kolme opintojaksoa eli vähintään 15 opintopistettä.

 • DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
 • DATA.STAT.120 Tilastollisten menetelmien perusteet 5 op
 • MATH.APP.010 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op

Linkki Pekka Pereen haastatteluun, joka avaa maailmankuvaa tieteen maailmaan ja historiaan. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/salainen-sankaritiede-rohto-vaikka-mihin-maailman-ongelmiin