Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Luonnontieteen linjalla sinulla on mahdollisuus suorittaa lisäksi Itä-Suomen avoimen yliopiston biologian opintoja muiden Päivölän luonnontieteen opintojen ohella: Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (30 op) tai ihmisen biologia (25 op).

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina Päivölästä käsin Itä-Suomen yliopiston opettajien johdolla. Omat opettajamme Päivölässä ovat tukenasi molempiin oppiaineisiin, jotta näistä opinnoista selviytyminen olisi vaivattomampaa. Opinnot voi hyväksilukea myöhemmin Itä-Suomen yliopistossa.

Voit hakea ympäristötieteen ja biologian perusopinnoilla (30 op) Avoimen yliopiston väylän kautta myös tutkinto-opiskelijaksi, tällöin sinun pitää täyttää Itä-Suomen yliopiston muut vaatimukset.

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (30 op)

Eliökunnan monimuotoisuus, 7 op Solu- ja molekyylibiologian perusteet: Osa A: Solubiologia, 3 op Osa B: Biokemia, 2 op Osa C: Molekyylibiologia, 3 op Ekologian perusteet, 3 op Ekosysteemien toiminta, 4 op Ympäristöriskit ja ympäristöterveys, 8 op

Ihmisen biologia (25 op)

Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö, 2 op Biomolekyylit ja organellit, 3 op Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op Solun elämänkaari ja syöpä, 2 op Ihmisen biologian erityiskysymykset, 4 op