Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Opetus Päivölän opistossa

Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina. Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista. Lisäksi voit halutessasi opiskella psykologian opintoja.

  • Tampereen yliopiston vaatimusten mukaisesti suoritetut opinnot luetaan suoraan hyväksi yliopistossa, jossa suoritukset on hyväksytty.
  • Sinulla on mahdollisuus päästä suoraan opettajainkoulutuksen soveltuvuuskokeeseen avoimen väylän kautta.
  • Opiskelet valmiiksi aikataulutetun, sopivasti joustavan opinto-ohjelman mukaisesti.
  • Ryhmän tuoma vertaistuki on verraton apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeittesi mukaan.

Syyslukukausi 2023

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, 5 op Opetus ja ohjaus, 5 op

Kevätlukukausi

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, 5 op Kehitys ja oppiminen elämänkulussa, 5 op Kasvatustieteellinen tutkimus, 5 op Kasvatusalan opiskelupaikka tai pääsy suoraan opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen on mahdollista myös suoraan v. 2023 uudistuneen avoimen väylähaun kautta. Valintakelpoisuuden opettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen tai suoraan muihin kasvatustieteen hakukohteisiin tuottaa kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3/5. Väylällä on käytössä pisteytys ja pisteitä saa perusopintojen kokonaisarvosanasta, kieliopinnoista sekä muista yliopisto-opinnoista.