Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Opetus Päivölän opistossa

Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina sekä tutustutaan kasvatustieteen laajaan kenttään.

Linjavuoden aikana perehdytään kasvatukseen eri elämänvaiheissa, kasvatustieteelliseen käsitteistöön sekä kasvatuksen teorioihin. Linja antaa valmiuksia ymmärtää kasvatusta paitsi koulumaailmassa, myös laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Linjalla opiskelun aikana kartutetaan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa kasvatustieteellisiä tekstejä sekä harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan kasvatustieteellisen sanaston avulla.

Kasvatustieteen opintoja voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Tampereen yliopiston vaatimusten mukaisesti suoritetut perusopinnot voidaan lukea hyväksi niissä yliopistoissa, jossa Tampereen yliopiston kasvatustieteen perusopintokokonaisuus katsotaan sisällöltään kyseisen yliopiston perusopintoja vastaavaksi. Kasvatustieteen linjalaisena voit halutessasi opiskella myös psykologian opintoja aina 25 opintopisteeseen saakka.

Miksi kannattaa tulla Päivölään opiskelemaan kasvatustiedettä?

- Kasvatustieteen linjavuosi antaa hyvät valmiudet hakeutua opettajankoulutukseen sekä yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opintoihin. - Linjavuoden aikana opiskellaan myös yleisiä opiskeluvalmiuksia ja oman opiskelun suunnittelua ja aikataulutusta, joka on olennainen taito itsenäisissä yliopisto-opinnoissa menestymiseen. - Opiskelet Päivölässä valmiiksi aikataulutetun, sopivasti joustavan opinto-ohjelman mukaisesti ryhmäsi kanssa. - Opit linjavuoden aikana opiskelemaan niin yksin kuin ryhmänkin kesken, joten keräät valmiuksia ryhmätöiden ja itsenäisten opintojen suorittamiseen.

Syyslukukausi Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, 5 op Opetus ja ohjaus, 5 op

Kevätlukukausi Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, 5 op Kehitys ja oppiminen elämänkulussa, 5 op Kasvatustieteellinen tutkimus, 5 op

Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista. Ryhmän tuoma vertaistuki on verraton apu opinnoissa. Saat kasvatustieteen linjalla myös paljon henkilökohtaista ohjausta tarpeidesi mukaan.

Tervetuloa mukaan tutustumaan kasvatuksen maailmaan!