Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Kuvataiteen opinnot

Opinnoissa käydään läpi taiteen perustekniikat sekä kuvan rakentamisen peruskysymykset. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen ilmaisun kehittämiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojaksot yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa (25 op)

Tradition tuntemus ja nykytaide, 5 op Havaintojen teko kameralla, 8 op Havaintojen teko piirtäen ja maalaten, 7 op Näyttelyn järjestäminen, 5 op

Opintojaksot yhdessä LAB ammattikorkeakoulun kanssa (25 op)

Väri ja sommittelu, 5 op (LAB:n opintosuunnitelman mukaisesti: väri, muoto ja sommittelu) Maalauksen perusteet, 5 op (LAB:n opintosuunnitelman mukaisesti: maalaamisesta) Taidegrafiikan perusteet, 5 op (LAB:n opintosuunnitelman mukaisesti: painetusta taiteesta) Kuvanveiston perusteet, 5 op (LAB:n opintosuunnitelman mukaisesti: tilallisesta taiteesta) Portfolio, kuvankäsittely ja dokumentointi, 5 op (LAB:n opintosuunnitelman mukaisesti:digitaalisista työkaluista)

Lisäksi opintotarjontaan kuuluvat

Valo- ja videokuvaus, 5 op (valosta ja kuvaamisesta) Taideyliopiston avoimen korkeakoulun kanssa yhteistyössä taidegrafiikan syväpainomenetelmät, 2 op

Muut opintojaksot (5 op)

Piirustuksen perusteet (5 op)