Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT®

11.2.–8.10.2023Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Katselet vanhaa kurssia!

Toistaiseksi ei ole vielä vahvistettu kurssista uusia toteutuskertoja tai tiedossa vastaavia kursseja. Otathan yhteyttä mikäli olet kiinnostunut kurssista!

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys - tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Aikataulu

Lähiopetuspäivät Päivölän opistossa: 11.-12.2.2023 13.-14.5.2023 10.6.2023 19.-20.8.2023 8.10.2023

Etäopetuspäivät: 15.-16.4.2023 16.-17.9.2023

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön
 • Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös hyvinvointialan ammattilaisille sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Kouluttajat

 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
 • Iris Vainio, erityisopettaja, KM ja tutkija
 • Katriina Mähönen, eläinavusteinen valmentaja, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha
 • Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja /Herkkä Hevosmies
 • Eija Wager, FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja
 • Aino Koivukunnas, KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja /Hevosilo
 • Anna Siren, luokanopettaja (KM), neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja, miljöösuunnittelija

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä.
 • Yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä.
 • Ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön.
 • Tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi.
 • Arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille.
 • Kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä.
 • Arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa.
 • Suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon.
 • Ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy). Tämän koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua 10 opintopisteen Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja -täydennyskoulutukseen.

Koulutuksen sisältöalueet

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Arviointi

Osaaminen arvioidaan otsikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opinnäytetyö sekä asiakastyöhön liittyvä harjoittelu.

Eläintyöpari soveltuvuustesti

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen onkin mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Päivölän opisto koulutuspaikkana

Päivölän opisto sijaitsee Valkeakosken Tarttilassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Opistolta löytyvät väljät koulutustilat ja myös lemmikkihuoneita. Päivölän kaunis ja rauhallinen maalaismaisema on helppo ja turvallinen ympäristö koulutukseen.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 2490 €. Kurssimaksu maksetaan neljässä erässä. (3 x 600 e ja 1 x 690 €) Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi ennen koulutuksen alkua ja viimeinen erä erääntyy ennen viimeistä lähijaksoa. Hintaan sisältyy majoitus tarvittaessa ja täysihoito lähipäivien ajalta (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit, päivällinen, iltapala). Myös sauna ja muut tilat ovat mahdollisuuksien mukaan ryhmän käytössä. Kurssille otetaan max. 16 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Lisätiedot kurssisisällöistä kurssin pääkouluttaja Tanja Paasonen, info@elainkuusikko.fi, puh. 040 523 8747 Tiedot majoituksesta ja muista käytännöistä Päivölän opiston toimisto: toimisto@paivola.fi, puh. 03 233 2200

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella. Kirjoita kohtaan “Muuta huomoitavaa” miksi haluat kurssille ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on suljettu.

Aika

11.2.–8.10.2023

Lisätiedot