Kaksi uutta linjaa Päivölässä - Psykologia ja Kasvatustiede

Taru Halme7.2.2023 14.27

Uusi psykologian linja antaa valmiuksia pääsykokeisiin ja samalla tiedot alasta karttuvat. Linjalla opiskellaan 25 op Tampereen avoimen yliopiston psykologian opintoja. Lisäksi vuoden aikana opiskellaan tilastotiedettä (5-20 op). Tavoitteet voi asettaa omien tarpeitten mukaan, esimerkiksi pääsykokeisiin preppaamiseen tai myöhempiä opintoja varten. Päivölän opisto tarjoaa laadukkaan opetuksen, ryhmän ja opettajien tuen, sekä rauhallisen opiskeluympäristön. Mikäli taas haaveilet varhaiskasvattajan, opettajan, opinto-ohjaajan, henkilöstöasiantuntijan tai muista monipuolisista kasvatus-, koulutus- ja opetusalan tehtävistä, niin silloin uusi kasvatustieteen linja yhdessä Tampereen yliopiston kanssa antaa siihen hyvät valmiudet. Kasvatustieteen linja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen, opetuksen, opinto-ohjaajan, henkilöstö-asiantuntijan tai muista kasvatus-, koulutus-, ja opetusalan tehtävistä. Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina. Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista. Lisäksi voit halutessasi opiskella psykologian opintoja.