Muutokset ovat mahdollisia riippuen Itä-Suomen yliopiston / avoimen yliopiston tenttiaikataulusta.

Päivölässä opiskeltava perusopinnot (väh. 25 op):
Johtamisen perusteet, 6 op
Muutoksen johtaminen, 6 op 
Oman osaamisen tuotteistaminen, 2 op 
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op
Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus, 6 op