Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan (3 op)

07.10.2021

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Tervetuloa suorittamaan avoimen yliopiston opintoja Päivölän opistolle! 

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan -opintojakso (3 op) kirjataan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston suoritukseksi. Opintojakson suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

 

Opettaja

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,
YTM, prosessikonsultti, työnohjaaja (STOry), pedagoginen pätevyys


Aikataulu

Opetuspäivänä opetusta on klo 15.30-19.45 (5 oppituntia/ilta). Opetus järjestetään lähiopetuksena, mikäli koronatilanne sallii. 
 

Hinta

Opintojakson hinta 60 €, jonka lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30 € (10 €/opintopiste). Maksamalla rekisteröintimaksun, saat käyttöösi Moodlen oppimisympäristön ja opintosi kirjataan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston suoritusrekisteriin. Lisätietoja saat sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. 


Ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittautumiset 23.9.2021 mennessä alla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila: tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645


Päivölän opiston toimisto: toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200 

 

Intensiivikurssille ilmoittautuminen