Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Hae kasvatusalalle uudistuneessa avoimen väylässä

Kasvatusala julkaisee mittavan avoimen väylän vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelupaikka tai opettajankoulutuksissa soveltuvuuskoekutsu on jatkossa mahdollista saada todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opettajankoulutuksissa 10 % soveltuvuuskokeen kutsupaikoista on varattu avoimen väylän kautta tuleville hakijoille. Muissa kasvatustieteen hakukohteissa avoimen väylässä hyväksyttävien määrä voi olla jopa korkeampi.

Minimivaatimuksena avoimen väylän haussa ovat kasvatustieteellisen alan yliopistotasoiset perusopinnot. Lisäpisteitä saa muista yliopisto-opinnoista sekä kieliopinnoista. Avoimen väylässä hakeva ei saa suorittaa tutkintoa tällä hetkellä eivätkä suoritetut opinnot saa olla sidottuina mahdolliseen aikaisempaan tutkintoon.

Päivölän opiston kasvatustieteen linjalla on mahdollista suorittaa esim. psykologian opintoja kasvatustieteen perusopintojen lisänä.