Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op)


Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opinnot koostuvat  lähiopetuksena suoritettavista suoritettavasta pakollisesta opintojaksosta 3 op ja valinnaisista opintojaksoista 12 op. Lisäksi opiskelija suorittaa itsenäisesti valinnaisia opintojaksoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka auttaa opintojen suorittamisessa ja aikatauluttamisessa.


Päivölän lähiopetuksena suoritettavat opintojaksot 12 op:

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op (pakollinen opintojakso) (to 7.10.2021)
 • Organisaatioiden johtaminen, 3 op, (to 18.11.2021)
 • Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op, (ti 7.12.2021)
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op, (to 3.2.2022)
 • Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op, (to 10.3.2022)

 

Muut opiskelijan valittavat opintojaksot (voit valita 10 op edestä)

Monimuotoinen työelämä:

 • Elinvoimainen organisaatio, 3 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineenä, 3 op
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Työstä hyvinvointia

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: 

 • Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!