Opintomaksut


Yhteiskunta-alan linjan työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintomaksu on 250 €. Lisäksi opiskelijan tulee maksaa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 9 €/opintopiste. 

Itä-Suomen yliopiston rekisteröintimaksulla saat käyttöösi Moodlen oppimisympäristön, Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttöoikeuden ja opintosi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritusrekisteriin. Opinnot soveltuvat monien tutkinto-opintojen sivuaineopinnoiksi (tarkista yliopiston omalta laitokseltasi).


Monimuoto-opinnot eivät oikeuta opintotukeen. Selvitä siis olisitko oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuen myöntää koulutusrahasto.

Aikuiskoulutustukena voidaan myöntää myös ns. soviteltua aikuiskoulutustukea mikäli opiskelut ovat osa-aikaisia. Koulutus voi tällöin jakautua useampaan jaksoon. Soviteltua aikuiskoulutustukea voi hakea myös mikäli saa opiskeluiden aikana palkkaa, lakisääteistä muuta etuutta tai muuta työtuloa.  Myös yrittäjän on mahdollista hakea tietyin edellytyksin aikuiskoulutustukea.

TE-palvelut myöntävät tapauskohtaisesti omaehtoiseen tai sivutoimiseen opiskeluun työmarkkinatukea.  


Lisätiedot ja myöntämisehdot www.kela.fi/opintotuki.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!