Opintojaksot (kurssipäivät ilmoitetaan myöhemmin)

 

1. Valokuvauksen perusteet (4 op)

Saat perustaidot valokuvauksen tekniikasta ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteista. Perehdyt visuaalisen ilmaisun perusasioihin teorian sekä käytännön harjoitusten kautta, ja tutustut valokuvan mahdollisuuksiin ilmaisuvälineenä. 
Tavoite: kameratekniikan, sommittelun ja kuvan rakentamisen perusteiden hallinta. 
Ennakkotehtävä: kolmen omakuvan sarja.

2. Visuaalisen ilmaisun menetelmät I (4op) 
Tutustut mustavalkoiseen kuvaan ja perehdyt havaintopohjaiseen valon ja varjon käsittelyyn. Opit analogisen valokuvauksen perusteet fotogrammitekniikan ja pimiötyöskentelyn avulla.
Tavoite: analogisen valokuvan erityispiirteiden hahmottaminen ja valöörien hallinta.

3. Valokuvauksen traditiot ja historia (4 op) 
Kurssilla tutustut valokuvauksen historiaan ja saat käsityksen valokuvauksen suhteesta muihin kuvataiteisiin. Tutustut myös liikkuvan kuvan traditioon, kokeelliseen elokuvaan ja videotaiteeseen.
Tavoite: valokuvauksen historian ja kehityslinjojen tunteminen sekä suhteuttaminen muun kuvataiteen kenttään.

4. Dokumentaarinen valokuvaus tutkimusvälineenä (4 op)
Perehdyt valokuvadokumennoinnin perusteisiin ja opit ymmärtämään valokuvan luonteen dokumntaarisena tutkimusvälineenä. Lisäksi opit esittelemään kuvaamasi materiaalin portfolion muodossa.
Tavoite: valokuvan hahmottaminen dokumentaarisena tutkimusvälineenä

5. Visuaalisen ilmaisun menetelmät II ja kokeellinen valokuvaus tutkimusvälineenä (4 op)
Opit valokuvallisen kuvakerronnan perusasiat ja tutustut erilaisiin valaisutekniikoihin. Opit hyödyntämään luonnonvaloa, käyttämään luovasti pientä käsisalamaa ja perehdyt  studiovalaisun perusteisiin.
Tavoite: valon, värin ja kuvakerronnan hallinta kuvaustilanteessa.

Perehdyt vaihtoehtoisiin kuvaustapohin. Opit ymmärtämään erilaisten kuvausmenetelmien ja -tapojen merkityksen paitsi valokuvallisina ilmaisuvälineinä, myös kuvataiteellisen tutkimuksen työkaluina.
Tavoite: erilaisten kuvausmenetelmien hyödyntäminen valokuvallisessa ilmaisussa.

7. Valokuvataiteellinen produktio ja portfoliokatselmus (5 op)
Kokoat portfolion opintokokonaisuuden aikana tekemistäsi töistä. Lisäksi toteutat itse suunnittelemasi kuvakokonaisuuden, jonka työvaiheet dokumentoit kuvallisesti ja kirjallisesti.
Tavoite: itsenäiseen työskentelyyn ja omien töiden esittelyyn harjaantuminen.
Ennakkotehtävä: portfolio sähköisenä ja paperisena versiona.