Kyber-IT:n opetus Päivölän opistossa

 

 

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kanssa yhteistyössä toteutettavassa koulutusohjelmassa opiskelija perehtyy monipuolisesti tietojärjestelmiin, ohjelmointiin ja työvälineisiin. Linja on tarkoitettu lukiotutkinnon tai muun toisen asteen tutkinnon  suorittaneille. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, mutta opiskelumateriaalista merkittävän paljon on englanninkielistä.  Ohjelma tuottaa valmiuksia  IT- ja tietoturva-ammattilaisena toimimiseen.

Ohjelma tuottaa valmiuksia  sekä  sellaiseen liiketoimintaan, jossa digitalisointi palvelee joustavaa hajautettua tuotantoa,  että sellaiseen  liiketoimintaan, jossa digitalisointi palvelee internet-ympäristössä tapahtuvaa markkinointia  ja/tai  jakelua. Hyväksytyt opintojaksot tuottavat  opintopisteitä, joiden avulla voidaan edetä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa. Se on koulutusalansa suurin kandidaattikouluttaja Suomessa. Tulevaisuudessa akateemisille IT-osaajille on kysyntää!


Miksi kyber-IT:n linjalle Päivölään?

  • Opit  luomaan ja  kehittämään digitaalisia sisältöjä
  • Ymmärrät entistä paremmin digitaalista liiketoimintaympäristöä
  • Opit laatimaan www-sivuja
  • Opit tuntemaan rakenteisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet
  • Tunnistat entistä  paremmin digitalisaation vaikutukset  yksilöihin ja yhteiskuntaan
  • Perehdyt kyberturvallisuuteen
  • Saat valmiuksia sosiaalisen  median toimintaympäristöjen kehittämiseen ja verkkoviestintään
  • Syvennät  osaamistasi  innovaatioiden  vaikutuksista liiketoimintaan

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!