Kyber-IT opinnot

 

Päivölän opiston Kyber-IT-linjalla opiskellaan laaja kokonaisuus avoimen yliopiston opintoina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä valinnaisista opintojaksoista. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi.


Kaikille yhteiset opintojaksot (P)

  • Digitaalisen osaamisen perusteet (P)
  • WEB-julkaiseminen (P)
  • Ohjelmointi 1  (P)
  • Näkökulmia digitalisaatioon  (P)
  • Johdatus kyberturvallisuuteen (P)


Valinnaiset opintojaksot (V)

  • Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (V)
  • Uudet teknologiat yhteiskunnassa (V)
  • Tuotekehitysprojekti (V)
  • Liiketoiminta digitaalisilla alustoilla (V)

 


Näiden opintojaksojen lisäksi Päivölän muut linjat, esimerkiksi luonnontieteellinen (LT) -linja tarvoavat hyödyllisiä täydentäviä opintojaksoja. Kyber-IT-linjan opiskelujen ohessa on myös mahdollista tarvittaessa korottaaa ylioppilasarvosanoja. Yksilölliset henkilökohtaiset oppimissuunnitemat (HOPS) auttavat motivoivien  opintopolkujen suunnittelussa.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!