Opetus Päivölän opistossa


Kuvataidelinjan kokopäiväiset opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille eri visuaalisille aloille, mm. kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja tietenkin myös kuvataiteen opintoihin. 

Vahvuutenamme on, että pystymme räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. Useat opiskelijamme valmistelevat keväällä joko ensimmäistä näyttelyään tai portfoliotaan kuvataiteen, graafisen suunnittelun, taidekasvatuksen tai arkkitehtuurin hakuun.

Opinnot voidaan hyväksilukea yhteistyöoppilaitoksissamme Lapin ammattikorkeakoulussa ja LAB ammattikorkeakoulussa. 

 


Opettajina

Yleiset opinnot
Satu Kiuru, kuvataiteilija (AMK ja TaM), kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja

Taiteen teoria
Mika Karhu, taiteen tohtori (TaT), kuvataiteilija, tutkija, kuraattori

Grafiikka, serigrafia
Tellervo Viitaniemi, kuvataiteilija (TaM)

Grafiikka
Susanna Suikkari, kuvataiteilija (TaM), taidegraafikko

Maalaus, akvarelli
Jaakko Heikkinen, kuvataiteilija (YAMK)

Kuvanveisto, taiteen teoria, taidehistoria
Anssi Taulu, kuvanveistäjä

Grafiikka, puupiirros
Tuukka Peltonen, taidegraafikko, taidemaalari

Valokuvaus, kuvankäsittely, portfoliotyöskentely
Tatu Heinämäki, mediataiteilija (AMK), opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa

Kolmiulotteinen suunnittelu ja plastinen sommittelu
Laura Nikkinen, arkkitehtuuri

Taiteen filosofia
Michael Dudek, kuvataiteilija, tohtorikokelas. Kansainvälisellä kuvataiteen kentällä toimiva Dudek on tehnyt yhteistyötä mm. performanssitaitelija Marina Abramovicin kanssa.



Suuri kiitos!

Päivölän opiston kuvataiteen ja arkkitehtuurin linja kiittää yhteistyökumppaneita ja tukijoita sponsoroinnista.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!