Kuvataiteen perusopinnot (25 op)


Kuvataiteen perusopinnot vastaavat Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimuksia. Opinnoissa käydään läpi taiteen perustekniikat sekä kuvan rakentamisen peruskysymykset. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen ilmaisun kehittämiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Opintojaksot

  • Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op
  • Portfolio, 1 op
  • Plastinen sommittelu, 4 op
  • Värioppi, 4 op
  • Havaintopiirustus, 4 op
  • Maalaus, 4 op
  • Kokeellinen grafiikka, 4 op

 

Kuva
Perinteinen havaintopiirustus, piirustuksen tekniikoita opettava luova piirustus ja sommitteluoppi antavat vahvan perustan taiteen opiskelulle.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!