Kuvataiteen opinnot 


Opinnoissa käydään läpi taiteen perustekniikat sekä kuvan rakentamisen peruskysymykset. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen ilmaisun kehittämiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Opintojaksot yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa (25 op)

Tradition tuntemus ja nykytaide (5 op)
Havaintojen teko kameralla (8 op)
Havaintojen teko piirtäen ja maalaten (7 op)
Näyttelyn järjestäminen (5 op)

Opintojaksot yhdessä LAB ammattikorkeakoulun kanssa (22 op)

Väri ja sommittelu (5 op)
Maalauksen perusteet (5 op)
Taidegrafiikan perusteet (5 op)
Kuvanveiston perusteet (5 op)
Portfolio ja dokumentointi (sis. digityökalut ja kuvankäsittely) (2 op)

Muut opintojaksot (10 op)

Piirustuksen perusteet (5 op)
Valokuvauksen ja videotaiteen perusteet (5 op)
 

LAB:in opintosuunnitelmaan pääset täältä:

https://opinto-opas.lab.fi/fi/68177/fi/127921/MLPRKUVA22S/year/2022

Lapin AMK:n kuvataiteen koulutusohjelmaan pääset täältä:

https://opinto-opas-amk.peppi.lapit.csc.fi/fi/708/fi/4165/T26K21S/659/year/2021

Kuva
Perinteinen havaintopiirustus, piirustuksen tekniikoita opettava luova piirustus ja sommitteluoppi antavat vahvan perustan taiteen opiskelulle.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!