Kuvataiteen opinnot 


Opinnoissa käydään läpi taiteen perustekniikat sekä kuvan rakentamisen peruskysymykset. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen ilmaisun kehittämiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Opintojaksot yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa (25 op)

Tradition tuntemus ja nykytaide (5 op)
Havaintojen teko kameralla (8 op)
Havaintojen teko piirtäen ja maalaten (7 op)
Näyttelyn järjestäminen (5 op)

Muut opintojaksot (30 op)

Väri ja sommittelu (5 op)
Maalauksen perusteet (5 op)
Taidegrafiikka (5 op)
Piirustuksen perusteet (5 op)
Videotaiteen perusteet (5 op)
Kuvanveiston perusteet (5 op)
Digityökalut ja portfolio (2 op)
 

Kuva
Perinteinen havaintopiirustus, piirustuksen tekniikoita opettava luova piirustus ja sommitteluoppi antavat vahvan perustan taiteen opiskelulle.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!