Kuvataiteen aineopinnot (35 op, kesto 9 kk)


Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnot keskittyvät taiteellisen ajattelun ja tutkimuksellisen työotteen kehittämiseen ja niiden soveltamiseen luoville aloille. Opinnoista opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen taiteen ja luovien alojen työskentelyyn.

Aineopintojen opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan lisäksi viikonloppuisin, noin kerran kuukaudessa.

Kuvataiteen aineopintojen opintojaksot

Aineopinnot koostuvat käytännön työpajoista (14 op), teoreettisista luennoista ja seminaareista (6 op), ohjatuista etätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä (5 op) ja taiteellisesta lopputyöstä, johon liittyy kirjallinen lopputyöraportti (10 op). Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. 

Intensiivijaksot ja vierailevien opettajien kurssit (14 op) järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, jonka jälkeen työskentelyä jatketaan sekä opettajan ohjauksessa että itsenäisesti.

Työpajat:

 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli, 3 op
     - Akryyli, 2 op
     - Tempera, 2 op
 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros, 2 op
     - Serigrafia, 2 op
     - Soveltava grafiikka ja piirustus, 3 op
 • Julkinen tila ja taide, sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op
 • Estetiikka ja visuaalinen ajattelu, 3 op

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op

 • Josta johdettua itsenäistä työskentelyä lopputyön parissa 10 op ja lopputyön väli- ja loppuseminaarit PRAKTIKUM I ja II.

Päätoimiset aineopinnot

Päätoimiset opinnot alkavat 6.9.2021 ja kestävät 27.5.2022 saakka (9kk). Suosittelemme päätoimisia aineopintoja, mikäli olet hakemassa luovien alojen jatko-opintoihin tai/ja haluat kehittyä kuvataiteilijana; taidetta ei voi suorittaa ja taiteellisen ajattelun kehittyminen ottaa aikaa. Jos sinulla on vielä suorittamatta joitain perusopintojen kursseja voit myös täydentää opintojasi meillä aloittaessasi jo 6.9 ja opiskellessasi päätoimisesti.

Kuvataiteen aineopinnot monimuoto-opintoina

Monimuoto-opinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja. Tällöin lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaista sunnuntaihin, jonka lisäksi työskentelyä jatketaan itsenäisesti ja suoritetaan ohjattuja etätehtäviä. Opinnot  alkavat 1.10.2021 ja kestävät 15.5.2022 saakka. Opintojen kokonaiskesto on 8 kk. Suosittelemme monimuoto-opintoja, mikäli olet motivoitunut itsenäiseen työskentelyyn, mutta haluat opiskella esimerkiksi päivätyön ohessa ja suorittaa aineopintojen arvosanan. Monimuoto-opinnot ovat niin ikään joustava ratkaisu perheelliselle, joka haluaa palata kuvataiteen pariin. Kuvataiteen aineopinnot käyvät myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi!

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!