Kasvatustieteen linja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen, opetuksen, opinto-ohjaajan, henkilöstöasiantuntijan tai muista kasvatus-, koulutus-, ja opetusalan tehtävistä. Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina. Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Opiskelu Päivölässä on tiivistä, yhteisöllistä ja kokoaikaista, sillä kevään aikana on tavoitteena suorittaa koko perusopintokokonaisuus. 

Opiskelu kansanopistossa oikeuttaa sinut opintotukeen, mutta nämä opintotukikuukaudet eivät kuluta tukikuukausia myöhemmissä korkeakoulu- tai yliopisto-opinnoissasi. Myöskään ensikertalaisuusasemasi ei poistu kansanopisto-opintojen vuoksi.