Kuvataiteen opinnot


Arkkitehtuurin opintojen yhteydessä opiskeltavat kuvataiteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kuvalliseen ja luovaan ajatteluun, tutustuttaa kuvataiteen eri tekniikoihin sekä ohjaavat opiskelijaa tutkimaan ja ilmaisemaan ideoitaan visuaalisin keinoin. 

Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman kuvallisen työskentelyn kehittämiseen ja esittelyyn. Jokaiselle tehdään oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja arkkitehtuurin näkökannalta


Opintojaksot

Opintojaksot päivittyvät myöhemmin